Myndighedskrav

Skolens formål:

Skolens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en husholdningsskole for sent udviklede/bogligt svage unge.

Der sigtes mod, at hver enkelt elev gives muligheder for – ud fra egne forudsætninger – at udvikle sig fagligt og menneskeligt, samt gennem oplevelser og erfaringer fra undervisningen og kostskolemiljøet at opnå større selvtillid, livsindhold og livskvalitet.

 

Skolens værdigrundlag:

Vi vil drive en husholdningsskole for sentudviklede, bogligt svage unge, hvor ansvarlighed, tryghed og god tone er nøgleordene.

Vi vil gennem undervisningen og kostskolelivet styrke elevernes selvtillid og medvirke til at give deres liv indhold og kvalitet.

Vi vil gennem praktisk og kreativ orienteret undervisning give eleverne succesoplevelser, som kan danne grobund for et stabilt og indholdsrigt voksenliv.

Vi vil lægge vægt på gode vaner, almen oplysning og et forpligtende fællesskab.

 

 

Skolens bestyrelse:

Formand Søren Bøge Sørensen, mobil: 2027 4666
Næstformand Helle Burmeister
Best. medlem Karen Klint
Best. medlem Lene Fallesen Ravn
Best. Medlem Dorte Fischer
Best. Medlem Arne Sigtenbjerggaard
Best. Medlem Iben Valentin

Suppleant Lone Højrup

 

Skolens årskalender:

Download skolens årskalender, som pdf her

 

Skolens indholdsplan:

Gå til skolens indholdsplan her

 

Skolens selvevaluering:

Download skolens selvevaluering her

 

Skolens undervisningsmiljøvurdering:

Download skolens undervisningsmiljøvurdering her

 

Skolens vedtægter:

Download skolens gældende vedtægter her

Tidligere vedtægter skal læses herher og her

 

Årsplan:

Download skolens årsplan her

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op