Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Pas test

PAS står for Pædagogisk Analyse System.

Det er et analyseredskab der består af en række faglige og neuropædagogiske opgaver, hvor der fokuseres på den enkeltes kompetencer og potentialer frem for problemområder. PAS-systemet er udviklet af neuropsykolog Steen Hilling. (www.munkholm.cc)

Det væsentlige ved en PAS-vurdering er at den unge selv og familie, såvel som pædagogisk og andet tilknyttet fagpersonale får indsigt i og forståelse for den unges læringsforudsætninger.

Der kortlægges for opmærksomhed, koncentration, omstillingsevne, hukommelse samt sproglige- logisk/matematiske- og sociale kompetencer. Ligesom der ses på hastigheden der arbejdes i og evnen til omtanke og rationale.

Der testes over flere gange af en prøvetager, den unge kender og tests bliver optaget på video. Dette kan selvfølgelig forekomme kunstigt, ligesom den unge kan føle sig usikker ved situationen. Men den unge forberedes af prøvetager på forløbet. Som afslutning på testen udarbejdes der en skriftlig rapport som gennemgås med den unge og relaterede personer. For sagsbehandler, UU-vejleder eller andet tilknyttet fagpersonale kan rapporten bruges som grundlag for udarbejdelse af handleplaner/uddannelsesplaner og lign.

Prisen for en sådan PAS test er kr. 7.500,00 og udføres af skolens certificerede PAS-konsulenter. Testen kan bestilles ved at tage kontakt på skolens kontor tlf. 7582 1176.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op