Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Vejledning

Eleverne er tilknyttet den hjemlige UU-vejledning under deres ophold på Bøgevangskolen.

Vi vil være vært for de lovpligtige møder og STU revideringer, og derudover kan familien optage kontakt til UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) på egen hånd.

I forhold til STU elever, sørger UU for, at STU uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst én gang årligt. Eleven og forældrene inddrages i beslutninger om justering af uddannelsesplanen.

Der afholdes STU revideringer efter 12 uger, 1. år, 2. år samt en afsluttende 3. års revidering med særligt fokus på elevens fremadrettede bo- og beskæftigelsesforhold.

 

Praktik

I løbet af elevernes ophold tilbyder vi både interne og eksterne praktikforløb.

Efter det første skoleår vil der løbende arrangeres praktikforløb ud fra elevernes ønsker og forudsætninger.

Vi har et bredt netværk i et større område omkring Vejle.

Praktikkerne kan enten foregå i liberale erhverv, offentlige jobs eller på frivilligområdet som en del af skolens volontøruddannelse.

Fælles for praktikforløbene er, at de alle etableres med det formål at udfordre og udvikle elevens arbejdsevne samt erhvervskompetencer, med henblik på at opnå den bedst mulige jobafklaring.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op