Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Volontør på STU

Elever der tager en STU på Bøgevangskolen tilbydes følgende:

  1. år. Almen del.

Et indføringsår i skolens rutiner og undervisning i husholdningsfag, almene fag og livsoplysningsfag.

Vi træner eleverne i de grundlæggende færdigheder i at klare sig i selvstændig bolig, og når det første år er gennemført, kan man fortsætte på vores uddannelseslinje eller man kan stige af uddannelsen og fortsætte i et andet tilbud*.

  1. år og følgende år: Uddannelsesdel.

Efter det indledende år på Bøgevangskolen indgår eleverne på volontøruddannelsen, som er en individuel uddannelse, der har til formål at introducere eleverne til det civile arbejdsmarked og at optræne deres færdigheder indenfor udvalgte områder.

Tre formiddage om ugen modtager eleverne undervisning i volontørfaget som sigter mod en dygtiggørelse af arbejdsmarkedskompetencer i en specifik sammenhæng.

Den resterende del af undervisningen handler om kostfag, bortræning samt det livsoplysende fagområd

_______________________________
* Ca. 90 % fortsætter på skolen efter deres første år.
De resterende 10 % fortsætter som regel i et andet skoletilbud

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op