Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Baggrund

Behovet for en volontøruddannelse

Der er fra alle sider i samfundet stor fokus på udvikling af det frivillige område, og i den seneste undersøgelse af frivilligområdet udarbejdet af det nationale forskningscenter for velfærd lyder to af hovedkonlusionerne således:

  1. Der er stigende efterspørgsel efter frivillig arbejdskraft men et konstant og utilstrækkeligt udbud af frivillige hænder
  2. Der er en tendens til at invitere resursestærke personer med faglig relevant baggrund og fuldtidsarbejde til at varetage frivillige hverv, og disse accepterer ofte invitationen men må ofte se sig nødsaget til at træde ud pga. manglende tid.

Samtidig går en stor gruppe unge borgere rundt uden udsigt til ordinær uddannelse og beskæftigelse. Bøgevangskolen har en vision om at den med sin volontøruddannelsen vil  give disse unge kompetencer til at indtræde i  frivillige hverv og på den måde løfte en stor og betydningsfuld samfundsmæssig opgave.

For vores elever gælder, at de lærer bedst af en praktisk og konkret undervisning, der har en umiddelbar tilknytning til det levede liv. Gennem skolens volontøruddanelse vil de få træning i almindelige erhvervskompetencer, selv om deres oplæring vil ske på det frivillige arbejdsmarked.

Vi ser det frivillige arbejdsmarked som et parallelt spor til det ordinære arbejdsmarked. Vi træner elevernes erhvervskompetencer på det frivillige spor, men hvis de er dygtige og ihærdige nok har de mulighed for at skifte til det ordinære spor, og det er deres vej ind i et almindeligt lønjob.

Hvis de ikke formår at skifte spor har de under alle omstændigheder stor gavn af den indførelse i gennerelle arbejdsmarkedskompetencer som skolen tilbyder via det frivillige spor. Eleverne kan bruge deres færdigheder til at søge og varetage et frivilligt hverv efter endt uddannelse, og det vil give dem en meningsfuld aktivitet i dagligdagen, med et netværk og en beskæftigelse, der har stor betydning for andre mennesker.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op