Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Frivilligt arbejde

Hvad er frivilligt arbejde?

Det frivillige arbejde hører under civilsamfundet, og det kendetegnes ved, at det hverken styres af offentlige eller økonomiske interesser. Der er tale om et meget bredt begreb, der dækker over både det organiserede foreningsliv i sportsforeninger, patientforeninger, gadelav og borgerforeninger, men også de uorganiserede gode initiativer. Det er samfundssind i stort og småt, som når man hjælper sin ældre nabo med snerydning eller når en flok ildsjæle samles en gang om måneden for at gøre noget ekstra for roserne i landsbyens park. (Syddjurs Kommunes hjemmeside)

 

Frivilligt arbejde forstås som :

  • ulønnet (dog med mulighed for kompensation for udgifter)
  • frivilligt (fx ikke aktivering)
  • udføres i en organisatorisk sammenhæng, som godt kan være en

offentlig eller privat virksomhed

  • til gavn for andre end en selv og den nærmeste familie
  • aktiv (dvs. medlemskab af en organisation er ikke nok)

Det er vigtigt at bemærke sig, at der i denne forståelse af frivilligt arbejde ikke lægges vægt på, at der skal være en hensigt om at hjælpe andre, men at det altså skal være til gavn for andre. Helt uformelle hjælpeaktiviteter medregnes ikke, idet der kræves en vis organisatorisk struktur som baggrund for indsatsen.

(Udvikling i Frivilligt arbejde 2004 – 2012, foreløbige analyser, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, 2014)

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op