Sidemenu

Har du spørgsmål?

Ring på
7582 1176

Eller skriv på
mail@bvsk.dk

Volontøruddannelse

1

Bøgevangskolens volontøruddannelse

Bøgevangskolen tilbyder en uddannelse som volontør for elever, der har afsluttet deres første år hos os på STU eller i almindeligt skoleforløb. Med Volontøruddannelsen ønsker vi at tilbyde en uddannelse som giver eleverne forudsætninger for at varetage et frivilligt hverv alt efter individuel interesse og evne.

 

Praktiske og konkrete opgaver

Bøgevangskolen har en vision om, at vores volontøruddannelse vil give eleverne kompetencer til at indtræde i frivilligt arbejde og på den måde løfte en stor og betydningsfuld samfundsmæssig opgave. På samme tid giver tiden som frivillig de unge et større netværk, flere ressourcer og et stort personligt udbytte.

Vores elever lærer bedst af en praktisk og konkret undervisning, der har en umiddelbar tilknytning til det levede liv. Arbejdet som volontør skal derfor indeholde konkrete, praktiske opgaver, som eleven kan forholde sig til og se nytten af.

 

Fra frivillighed til ordinært arbejde

Vi ser det frivillige arbejde som et parallelt spor til det ordinære arbejdsmarked. Vi træner elevernes erhvervskompetencer på det frivillige spor, men hvis de er dygtige og ihærdige nok, har de mulighed for at skifte til det ordinære spor, som er deres vej ind i et almindeligt lønjob.

Hvis de ikke formår at skifte spor, har de under alle omstændigheder stor gavn af det, de har lært via volontøruddannelsen. Eleverne får samtidig en form for professionelt netværk, som kan gavne dem senere i livet.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op