Nyheder

Generalforsamlingen d. 03.05.21 er udsat til d. 21.06.21

12. april 2021

 

På grund af Covid19 udsættes skolens Generalforsamling til d. 21.06.21 kl. 19.00 på Bøgevangskolen.

Foreløbig dagsorden ifølge skolens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Bestyrelsens orientering af regnskabet
  5. Fastsættelse af kontingentet
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – d. 07.06.21, og udsendes sammen med en opdateret dagsorden umiddelbart derefter.Kategori: Information
Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op