Forstanderens blog

 • In and Around Bøgevangskolen

  30. marts 2022

  Nyeste nummer kan læses her: Nummer 3 Du kan læse tidligere numre af skolebladet In and Around her: Nummer 1  Nummer 2

 • Invitation til forældredag 2022

  16. marts 2022

  Bøgevangskolen inviterer forældre til nuværende elever til forældredag søndag d. 8 maj. Invitationen kan læses her

 • Invitation til Gl. elevdag 2022

  16. marts 2022

  Bøgevangskolen inviterer tidligere elever til gammel elevdag lørdag d. 7 maj 2022. Invitationen kan læses her

 • Magasinet Frie Fagskoler 2021

  10. september 2021

  Det nyest nummer af Magasinet Fri Fagskoler kan læses her

 • Opdateret dagsorden til Generalforsamlingen d. 21.06.21

  08. juni 2021

  Opdateret dagsorden til Generalforsamling d. 21.06.21 og info vedr. tilmelding kan læses her Revideret regnskab 2020 findes her

 • Generalforsamlingen d. 03.05.21 er udsat til d. 21.06.21

  12. april 2021

    På grund af Covid19 udsættes skolens Generalforsamling til d. 21.06.21 kl. 19.00 på Bøgevangskolen. Foreløbig dagsorden ifølge skolens vedtægter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forstanderens beretning Bestyrelsens orientering af regnskabet Fastsættelse af kontingentet Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt […]

 • Gammel Elevdag 2021 udskydes

  25. marts 2021

  På grund af Covid19 udskydes dette års Gammel Elevdag til maj 2022. Vi glæder os meget til at se tidligere elever i huset igen til foråret 2022

 • Magasinet Frie Fagskoler 2020

  12. november 2020

  Magasinet Frie Fagskoler 2020 kan læses her

 • AFTENARRANGEMENTER 2020/2021

  12. oktober 2020

  Bøgevangskolen er normalt vært for 4-6 aftenarrangementer med koncerter og foredrag i årets løb. Dette skoleårs program er udsat på ubestemt tid på grund af Covid19. Programmet vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er muligt at gennemføre. Elever, forældre, ansatte på skolen og medlemmer af Skolekredsen har mulighed for at deltage gratis. […]

Se hvordan du får teksterne læst op