Mere om Beklædning & Design

På Beklædning & Design arbejder vi med processen fra idé til det færdige produkt. Du får styrket din praktiske, faglige og innovative side gennem idéudvikling, idéafprøvning, produktrealisering og evaluering.

Lær fra de professionelle

Du skal opleve, hvordan de professionelle arbejder med deres designs, og vi besøger steder, der producerer spændende produkter og andre steder med særlig undervisning i beklædning og design. Du skal også lære om, hvilke udtryk de færdige produkter kan signalere, og hvordan produktet bliver fremstillet ud fra form, funktion m.m. Vi vil også tænke bæredygtighed ind.

Salg af dine design i vores butik

I perioder producerer vi ting, vi skal sælge i skolens butik (Workshoppen) og på skolens julemarked.

Mere om linjen

Indhold

Vi tilstræber, at undervisningen bærer præg af gøremålsundervisning. Der vil bl.a. være forskellige aktiviteter og værksteder.

Eleverne vil også skulle samarbejde, og der vil endvidere være en del procesarbejde og produktion, hvor det kreative og det praktiske element vægtes højt. Opgaverne vil også kræve, at eleverne arbejder tværfagligt, og at de bliver bevidste om, hvordan alt i en proces spiller sammen. Ekskursioner ud af huset kan forekomme.

Generelt forsøger vi at undervise på mange forskellige måder, så eleverne udvikler sig fagligt, kognitivt, personligt og socialt.

Der arbejdes med f.eks. diverse tekstiler, garn, tråd, gips, beton, glas, maling, papir, karton/pap, træ, skind m.m. Der udarbejdes diverse produkter til salg i skolens butik (Workshoppen) og på skolens julemarked samt til individuel brug eller udsmykning. Vi arbejder med idéudvikling, idéafprøvning, produktrealisering og evaluering.

Vi udvikler elevernes innovative og praktiske kompetencer og færdigheder.

Formål

 • At eleverne får mulighed for at tilegne sig viden om beklædning og design.
 • At eleverne kan lade sig inspirere af deres dagligdag, skolens omverden, deres liv og andre kulturer.
 • At eleverne får mulighed for at indgå i forskellige fællesskaber, samarbejde og støtte hinanden.
 • At eleverne bruger – og bliver bevidste om – deres kompetencer og opdager nye personlige og fælles kompetencer.
 • At eleverne får kendskab til arbejdsmetoder, arbejdsredskaber, bæredygtighed og materialer.
 • At eleverne får mulighed for at komme på virksomhedsbesøg.
 • At eleverne får mulighed for at have medindflydelse på dele af undervisningens indhold og rammer – og at de får medansvar.

 

Mål

 • At eleverne lærer at forstå samspillet mellem idé/tanke og handling frem til det færdige produkt.
 • At eleverne lærer at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes.
 • At eleverne såvel individuelt som i samarbejde med andre, gennem stillingtagen og handling, opnår tillid til egne muligheder og oplever glæde ved at arbejde med hænderne.
 • At eleverne tilegner sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling/recycling i relation til håndtering af materialer.
 • At eleverne kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.