Her finder du alle vores lovpligtige oplysninger

Som skole er vi forpligtet til at dokumentere mange forskellige ting, som skal være offentligt tilgængelige på hjemmesiden.

Her finder du en lange række dokumenter, informationer mv.

Kan du ikke finde, det du leder efter, er du altid velkommen til at kontakte kontoret.

Lovkrav til os som Fri Fagskole og efterskole

Dan Skjerning, formand

Ole Carl Petersen, næstformand

Bestyrelsesmedlemmer:

Henning Dam

Karen Bach

Sofie Hagelquist

Jeppe Hansen

Eva Stenum Mortensen

Karen Klint

Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en fri fagskole for unge med særlige behov.

Der sigtes mod, at hver enkelt elev gives muligheder for ud fra egne forudsætninger at udvikle sig fagligt, personligt og socialt samt gennem oplevelser og erfaringer fra
undervisningen og kostskolemiljøet at opnå større selvtillid, selvværd, livsindhold og mestring af livet.

Vi er en skole, hvor undervisning, personlig udvikling og dannelse går hånd i hånd.

  • Vi vil drive en skole, der er baseret på ansvarlighed, tryghed og god tone.
  • Vi vil gennem kreativ orienteret undervisning og kostskolelivet give eleverne succesoplevelser, som kan danne grobund for et stabilt og indholdsrigt voksenliv.
  • Vi lægger vægt på gode vaner, almen oplysning og et forpligtende fællesskab.

Generelle lovkrav

Her bør der være en lovpligtig tilgænglighedserklæring, der erklært jeres hensigt om at følge gode tilgængelighedsstandarder.

https://digst.dk/digital-inklusion/webtilgaengelighed/om-tilgaengelighedserklaeringen/