Sådan foregår undervisningen på skolen

Som elev på skolen kan du glæde dig til en undervisningsdag, der er både meget afvekslende og praktisk.

To dage er sjældent ens, og vi tilrettelægger løbende mange forskellige aktiviteter, der er målrettet både den enkelte og elevernes ‘dagsform’.

De fleste dage er vi på skolen, hvor undervisningen normalt foregår på små hold i vores værksteder. 

Andre dage tager vi ud og ser os omkring, besøger virksomheder eller er på ture ud i naturen eller andre steder.

En normal undervisningsdag starter med morgenmotion kl. 8.30 og slutter omkring kl. 16. Om fredagen slutter vi dog allerede kl. 14.45, så eleverne kan nå hjem til weekenden, hvis de skal det.

Du kan læse mere om undervisningen, værkstederne og hvad vi ellers laver herunder. Du kan også selv komme og se det hele med dine egne øjne. Book en  rundvisning her:

En normal undervisningsdag

En skoledag på Bøgevangskolen foregår så vidt muligt på dine og de andre elevers præmisser for at give jer en tryg, overskuelig og lærerig dag.

Sang og morgensamling hver morgen

Før dagens undervisning begynder, mødes alle elever og undervisere til en lille morgensamling på ca. 15 minutter. 

Vi synger altid morgensang. Det er gerne danske og enkelte udenlandske sange, og vi elsker at synge de sange, vi kender rigtigt godt.

Er der nogen, som har fødselsdag, synger vi selvfølgelig også en fødselsdagssang og ønsker tillykke.

Inden samlingen slutter, tager vi dagens meddelelser og vigtige informationer.

Om onsdagen finder vi ud af, hvem der bliver på skolen i weekenden. 

Små hold fordeler sig i værkstederne

Efter morgensamlingen starter dagens undervisning. Den foregår normalt på små hold i vores værksteder, hvor du arbejder med dine praktiske fag. Har du boglige valgfag, foregår det i vores klasselokaler. 

Af og til tager vi også ud af huset. Vi besøger virksomheder, foreninger og andre skoler, så du kan få et indblik i dagligdagen uden for skolen.

Fortælletime og debat hver onsdag

Hver onsdag afslutter vi skoledagen med en fortælletime i salen, hvor alle elever deltager. 

Lærerne fremlægger et emne for jer, som kan skabe en debat. Det kan for eksempel være god adfærd på internet og Facebook, seksualitet eller ensomhed og venskab.

Andre gange har vi besøg af en gæstelærer, der har noget på hjerte. Det kan være en politibetjent, der fortæller om sit arbejde med unge, eller en handicappet, der fortæller om sit liv i kørestol.

Et typisk dagsprogram på skolen

Du kan se et eksempel på en dag som elev på Bøgevangskolen under ‘En typisk dag’.