Partnere og samarbejde

Her kan du se nogle af vores samarbejdspartnere:

 • Skolekreds:
  Enhver myndig person har mulighed for at blive optaget i skolekredsen. Det årlige kontingent er i 2023 fastsat til 20 kr. om året. Som medlem af skolekredsen kan du deltage i generalforsamlingen og opstille til bestyrelsen. Derudover modtager du nyheder om livet på skolen og invitation til højskoleaftener på skolen i vinterhalvåret.

 

 • Frie Fagskoler:
  Skoleforeningen for de tidligere husholdningsskoler og håndarbejdsskoler hedder Frie Fagskoler, og den arbejder for at fremme gøremålsundervisningen og være unges praktiske vej ind i uddannelse, arbejde og livet.

 

 • Foreningsfællesskabet Ligeværd:
  Ligeværd arbejder for at skabe bedre forhold for unge med særlige behov og deres pårørende. Bøgevangskolen er medlem af skolesammenslutningen.

 

 • UFL
  Unge For Ligeværd er en del af Foreningsfællesskabet Ligeværd. Den har lokalafdelinger rundt omkring i landet og tilbyder unge medlemmer under 35 år at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter.

 

 • HIVO
  Handicapidræt, Vejle og Omegn er en idrætsforening for unge mennesker i skolens målgruppe. Bøgevangskolen samarbejder med HIVO om at eleverne får fysisk udfoldelse og et godt fællesskab.

 

 • SUK Region Syddanmark:
  Et oplysningsforbund for handicappede. Vi samarbejder med SUK om flere af skolens kulturarrangementer.