Her er information til dig som er vejleder for de unge

Eleverne på Fri Fagskole er under deres ophold på bøgevangskolen tilknyttet UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i deres hjemkommune.

Vi inviterer vejlederen til de lovpligtige møder og STU-revideringer.

Derudover kan familien optage kontakt til UU på egen hånd.

Skolen har selv vejledningsforpligtelsen for efterskoleelever, men samarbejder løbende med UU efter behov.

STU-elever

I forhold til STU elever, sørger UU for, at STU-uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang om året. Eleven og forældrene inddrages i beslutninger om revidering af uddannelsesplanen.

Der afholdes STU-revideringer efter 12 uger, 1. år, 2. år samt en afsluttende 3. års-revidering med særligt fokus på elevens fremadrettede bo- og beskæftigelsesforhold. I starten af skoleåret sender vi invitationer ud til de møder, som vi afholder i løbet af efteråret.

Møder og dialog

Vi indkalder altid forældre/værger, og vi inviterer sagsbehandler og UU i det omfang, som det er relevant.

Vi oplever, at de UU-centre, som vi samarbejder med, har forskellige procedurer. Vi tager gerne udgangspunkt i den lokale praksis, så forløbet kan blive så effektivt som muligt for den enkelte elev.

Vi inddrager de individuelle mål i den faglige undervisning og i bo-støtten, og vi giver hurtig tilbagemelding til UU, hvis noget udvikler sig skævt i forhold til den unges uddannelse.