Skolens historie

Hitorie

 

Bøgevangskolens historie går tilbage til 1940’erne, hvor Meta Møller startede skolen under navnet: Vejle Husholdningsskole. Hun var en viljestærk og vedholdende kvinde, hvis livsdrøm var at etablere sin egen husholdningsskole. I årene forud underviste Meta på Silkeborg Husholdningsskole, hvor hun blev inspireret til indretningen af sin helt egen skole.

På trods af svære tider under besættelsen lykkedes det for Meta at opføre Vejle Husholdningsskole. I maj 1944 tog hun stolt imod det første hold elever. I de første år var der 56 elever. Der blev dog hurtigt brug for flere pladser og i mange år bestod hvert elevhold af 96 elever, og der blev gennemført to 5 måneders kurser hvert år.

Meta Møller var en udviklingsorienteret person, der løbende udvidede og moderniserede skolen.  I 1953 blev der blandt andet udvidet med en vuggestue, hvor hendes søster blev ansat som leder. Meta Møller var ejer af og forstander på skolen indtil 1974, hvor hun gik på pension. Herefter blev både skole og vuggestue selvejende institutioner. I årene derefter fortsatte skolen som den tids traditionelle husholdningsskole med undervisning i barnepleje som noget særligt.

 

Nyere historie

I 1996 besluttede bestyrelsen, at skolens undervisningstilbud fremover udelukkende skulle rettes mod unge sent udviklede/unge med særlige behov, sådan som det er i dag. Skolen ændrede i 1998 navn til Bøgevangskolen – Vejle Husholdningsskole og  i maj 2016 forsvandt navnet Husholdningsskole til fordel for Vejle Fri Fagskole. I dag har Bøgevangskolen 62 elever, der alle bor på enkeltværelser.

Bøgevangskolen er medlem af Frie Fagskoler, som er fællesbetegnelsen for de tidligere husholdnings- og håndarbejdsskoler. Skolen er også en del af skolesammenslutningen i foreningsfællesskabet Ligeværd.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op