Mere om Håndværk & Industri

Håndværk og Industri er et fag, hvor vi kommer rundt om alle de håndværk, der kan findes på en skole som vores. Vi tager os fx af skolens fysiske rammer ude og inde, skolens haver, vi vasker og vedligeholder skolens bus og bil, vi kører på genbrugspladsen, og vi tager forefaldende arbejde efterhånden, som det dukker op.

Træ-, metal- og cykelværksted

Vi har et værksted, hvor vi kan lave træarbejde, vi har en drejebænk og diverse maskiner, så vi kan udføre og bygge mange ting. På værkstedet har vi indrettet en afdeling til cykelreparation, så vi kan tage os af skolens mountainbikes, som bliver brugt i idrætsundervisningen.

Du vælger dig valgfaget for et ½ år ad gangen. Du skal gerne berøre så mange områder af faget som mulig, så du fx har været med til havearbejde, hvor du fx kan få et kursus i at betjene havetraktoren. Du får også mulighed for at lære at betjene drejebænken og nogle af maskinerne, vi har på værkstedet, og du skal også prøve at skrue på en cykel samt lappe et dæk.

Du kan også komme med på genbrugspladsen og med til affaldssortering.

Endnu mere om linjen

Indhold

Eleverne præsenteres for ting, de kan lave i træværkstedet. Enten noget de selv kan bruge eller forære væk, eller noget vi stiller på lager til vores julemarked. Eleverne kommer også til at producere ting, der skal sælges i skolens butik: ”Workshoppen”.

Det er vigtigt, at eleverne får viden og erfaring om materialer, værktøjer og maskiner i værkstedet, så derfor producerer alle i starten af forløbet en fuglekasse, hvor de lærer at bruge de mest almindelige værktøjer såsom håndsav, vinkel, tommestok og skruemaskine. Vi snakker om de forskellige materialer og deres egenskaber, og eleverne får et maskinkursus i de maskiner, de må betjene.

Nogle af de projekter, vi laver i Håndværk og Industri, er små projekter, der kan udføres i løbet af én undervisningsdag, andre projekter udføres over flere dage, afhængig af vind og vejr.

Eleverne er med til at vedligeholde skolens fysiske rammer samt at holde haven pæn og ren. Træværket skal males, træer og buske skal beskæres, gårdspladserne skal fejes, og om vinteren skal vi strø salt og rydde sne.

Vi er også af og til på virksomhedsbesøg eller et smut på naturskolen Søballegaard – f.eks. til et tema om ”grøn sløjd”.

Formål

Formålene med undervisningen er, at:

  • Eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • Eleverne får erfaring med håndværksfag ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • Eleverne gennem det praktiske arbejde i værkstederne opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare småreparationer i fremtiden.
  • Eleverne får erfaringer med arbejdet i værkstederne, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

 

Mål

For at eleverne kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne er på banen fra idé til produkt – lave skitser og små arbejdstegninger med mål inden opstart.
  • Eleverne skal lære at betjene så meget værktøj som muligt i en håndværksmæssig situation.
  • Eleverne skal lære at måle og beregne, hvor meget materiale der skal bruges til en given opgave.
  • Eleverne skal lære at begå sig på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde ved håndtering af værktøj og udstyr, der bruges i håndværksfaget.
  • Eleverne skal have kendskab til forskellige materialer, pris, oprindelse og anvendelsesområder.
  • Eleverne skal lære at reparere småting og evt. selv producere tingene, for at undgå ”smid væk”, ”køb nyt” kulturen.