Mere om Mad & Gastronomi

Mad og gastronomi er et valgfag, som vælges for et halvt skoleår ad gangen. Vi underviser i faget en gang om ugen, og det varer en hel undervisningsdag. Undervisningen foregår i skolens køkkener.

I løbet af dagen skal du tilberede et måltid til skolens elever og ansatte. Efterfølgende skal du være med til at vaske op og gøre rent efter dagens arbejde i køkkenet.

Du kommer hele vejen rundt om køkken og mad

I løbet af skoleåret præsenterer vi dig for en lang række forskellige retter og ingredienser, så du får et bredt kendskab til madlavning.

Du får også undervisning i, hvor vigtigt det er med god personlig hygiejne, og et køkken skal være rent og pænt. Du undervises også i vigtigheden af sunde fødevarer og grundig tilberedning af særlige fødevarer som fisk og kylling.

Du arbejder med grundlæggende køkkenteknikker og anvendelse af de mest almindelige køkkenmaskiner, så du får erfaring og større sikkerhed i selvstændigt at kunne tilberede enkle retter. Samtidig introduceres du også for sværere og mere gastronomiske retter og anretninger, så du får et godt kendskab og en oplevelse af også at have arbejdet med den side af madlavningen.

Indhold

Hver uge undervises der i et nyt tema, der baserer sig på valg af råvarer, ernæring, køkkenteknikker, årstid, højtider eller andre relevante emner.

Der laves mad efter en madplan, der skifter mellem hakket kød, fisk, sammenkogt ret, vegetarret samt fjerkræ/helt kød. Tilbehøret varierer og tilpasses kødretten, og der vil som udgangspunkt altid tilbydes brød og grønt samt kartofler, pasta og/eller ris til retterne. Vores fokus på sundhed betyder, at tilbehøret, så vidt det er muligt, består af sunde og grove råvarer.

Eleverne får medindflydelse på sammensætningen af smag og udseende (indbydende præsentation og servering) af den tilberedte mad.

Formål

Formålene med undervisningen er, at:

  • Eleverne indgår i et fællesskab og udvikler personlig og fælles ansvarlighed samt større forståelse for andre.
  • Eleverne får erfaring med madlavning ud fra et miljømæssigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv, der kan give mulighed for selvstændig kreativitet og kritisk-konstruktiv udvikling.
  • Eleverne gennem det praktiske arbejde i køkkenet opnår større sikkerhed og selvtillid, der kan bidrage til at danne grundlag for selvstændigt at kunne klare egen husholdning i fremtiden, herunder betydning for sund livsstil samt økonomisk husholdning.
  • Eleverne får erfaringer med arbejdet i køkkenet, der eventuelt kan give anledning til ønsket om senere beskæftigelse inden for området.

 

Mål

For at vi kan opfylde formålene, har vi sat disse mål for undervisningen:

  • Eleverne får større kendskab til råvarer, heriblandt oprindelse, behandling og anvendelse.
  • Eleverne får mulighed for at indlære enkle basale køkkenteknikker og -rutiner, herunder hygiejneregler.
  • Eleverne får mulighed for at kende og kunne anvende de mest almindelige køkkenmaskiner og -redskaber.
  • Eleverne får indsigt i anvendelse af storkøkkenets redskaber og maskiner samt arbejdsgange og rutiner i storkøkkenet.
  • Eleverne kommer til at arbejde med forskellige råvarer samt får kendskab til råvarernes gang ”fra jord til bord”.
  • Eleverne får kendskab til forskellige aspekter ved indkøb og tilberedning af mad, herunder den ernæringsmæssige værdi, sæson/årstid/højtider, økonomi, traditioner/fornyelse, økologi og madspild.