Lovpligtige oplysninger

Lovkrav til os som fri fagskole

 

Skolens bestyrelse

Dan Skjerning, formand

Ole Carl Petersen, næstformand

Bestyrelsesmedlemmer:

Henning Dam

Karen Bach

Sofie Hagelquist

Jeppe Hansen

Eva Stenum Mortensen

Karen Klint

 

Formål

Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en fri fagskole for unge med særlige behov.

Der sigtes mod, at hver enkelt elev gives muligheder for ud fra egne forudsætninger at udvikle sig fagligt, personligt og socialt samt gennem oplevelser og erfaringer fra
undervisningen og kostskolemiljøet at opnå større selvtillid, selvværd, livsindhold og mestring af livet.

Vi er en skole, hvor undervisning, personlig udvikling og dannelse går hånd i hånd.

 

Værdigrundlag

  • Vi vil drive en skole, der er baseret på ansvarlighed, tryghed og god tone.
  • Vi vil gennem kreativ orienteret undervisning og kostskolelivet give eleverne succesoplevelser, som kan danne grobund for et stabilt og indholdsrigt voksenliv.
  • Vi lægger vægt på gode vaner, almen oplysning og et forpligtende fællesskab.

 

Vedtægter

Download skolens gældende vedtægter her

Tidligere vedtægter skal læses her, her og her.

 

Årskalender

Kalenderen for aktiviteterne i skoleåret 2023/2024 kan downloades her.

 

Årsplan

Underskrevet årsplan for skoleåret 2023/2024 kan downloades her

Underskrevet årsplan for skoleåret 2022/2023 kan downloades her

Underskrevet årsplan for skoleåret 2021/2022 kan downloades her

Underskrevet årsplan for skoleåret 2020/2021 kan downloades her

 

Selvevaluering

Download skolens selvevaluering her og tilhørende bilag her.

 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Download skolens undervisningsmiljøvurdering her. Spørgeskema her.

 

Trivselsstrategi

Download skolens trivselsstrategi her

 

Formular vedrørende nødundervisning

Download formularen her

 

Generelle lovkrav

 

Fødevarekontrol

Du kan se de seneste 4 kontrolrapporter, som fødevarestyrelsen har foretaget, her.

 

Medicinhåndtering

Bøgevangskolens medicinhåndtering kan læses her

 

Cookies og dataindsamling på hjemmesiden

Når du besøger Bøgevangskolens hjemmeside (bvsk.dk), installeres en række cookies, ligesom der også kan indsamles data om dig på anden vis. Første gang du besøger siden, henvises du til den side, hvor vi beskriver vores politik omkring cookies og dataindsamling. Du kan også komme til den ved at klikke her.

 

Privatlivspolitik

Bøgevangskolen behandler en lang række personoplysninger. Nogle tilgår vi via hjemmesiden, som du kan læse om i afsnittet ovenfor, og andre via for eksempel offentlige registre og i forbindelse med indmeldelse på skolen.

Vi har, i overenstemmelse med gældende lovgivning, udarbejdet en politik på området og indført forskellige arbejdsgange med henblik på at sikre disse data bedst muligt. Du kan læse mere herom ved at klikke her.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op