Lovpligtige oplysninger

Lovkrav til os som fri fagskole

 

Skolens bestyrelse

Søren Bøge Sørensen, formand
mobil: 2027 4666

Helle Burmeister, næstformand

Bestyrelsesmedlemmer:

Henning Dam

Ole Carl Petersen

Fatma Øktem

Dorte Fischer

Dan Skjerning

Karen Klint

Formål

Skolens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en fri fagskole for sent udviklede/bogligt svage unge.

Der sigtes mod, at hver enkelt elev gives muligheder for – ud fra egne forudsætninger – at udvikle sig fagligt og menneskeligt, samt gennem oplevelser og erfaringer fra undervisningen og kostskolemiljøet at opnå større selvtillid, livsindhold og livskvalitet.

 

Værdigrundlag

  • Vi vil drive en fri fagskole for sentudviklede, bogligt svage unge, hvor ansvarlighed, tryghed og god tone er nøgleordene.
  • Vi vil gennem undervisningen og kostskolelivet styrke elevernes selvtillid og medvirke til at give deres liv indhold og kvalitet.
  • Vi vil gennem praktisk og kreativ orienteret undervisning give eleverne succesoplevelser, som kan danne grobund for et stabilt og indholdsrigt voksenliv.
  • Vi vil lægge vægt på gode vaner, almen oplysning og et forpligtende fællesskab.

 

Vedtægter

Download skolens gældende vedtægter her.

Tidligere vedtægter skal læses herher og her.

 

Årskalender

Kalenderen for aktiviteterne i skoleåret 2019/2020 kan downloades her.

 

Årsplan

Underskrevet årsplan for skoleåret 2019/2020 kan downloades her

 

Selvevaluering

Download skolens selvevaluering her.

 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Download skolens undervisningsmiljøvurdering her.

 

Generelle lovkrav

 

Fødevarekontrol

Du kan se de seneste 4 kontrolrapporter, som fødevarestyrelsen har foretaget, her.

 

Cookies og dataindsamling på hjemmesiden

Når du besøger Bøgevangskolens hjemmeside (bvsk.dk), installeres en række cookies, ligesom der også kan indsamles data om dig på anden vis. Første gang du besøger siden, henvises du til den side, hvor vi beskriver vores politik omkring cookies og dataindsamling. Du kan også komme til den ved at klikke her.

 

Privatlivspolitik

Bøgevangskolen behandler en lang række personoplysninger. Nogle tilgår vi via hjemmesiden, som du kan læse om i afsnittet ovenfor, og andre via for eksempel offentlige registre og i forbindelse med indmeldelse på skolen.

Vi har, i overenstemmelse med gældende lovgivning, udarbejdet en politik på området og indført forskellige arbejdsgange med henblik på at sikre disse data bedst muligt. Du kan læse mere herom ved at klikke her.

Del siden
Se hvordan du får teksterne læst op